Welkom

Doelstelling

Het is de bedoeling dat mensen het centrum zien als een bundeling van activiteiten en diensten waar iedereen zich kan in vinden.

De caf├ętaria en de ontspanningsactiviteiten, hebben als functie de sociale contacten te verruimen of te onderhouden.

Via de cursussen en voordrachten kunnen persoonlijke kennis en vaardigheden uitgebreid worden en aan de hand van de diensten willen we de mensen ondersteunen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie te kunnen blijven.

Het Lokaal Dienstencentrum maakt deel uit van WCZ Rustenhove vzw

Covid safe ticket

Vanaf 1 november verwacht men ook dat wij als LDC De Kring de mensen bevragen of men over een covid safe ticket beschikt. Deze zal door ons of door de vrijwilliger worden in gescand. Indien u nog niet beschikt over dergelijk ticket
kan u steeds terecht in het bureel. Dit kan digitaal worden opgevraagd of telefonisch worden aangevraagd.

Op de agenda

De komende maand
reserveer uw zaal bij De Kring Ledegem

Blijf op de hoogte van onze activiteiten